Kaya atau miskin tidak akan dihisab oleh Allah, tapi tekun atau malas, bersungguh-sungguh atau setengah-setengah, gigih atau berputus asa, pasti akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Iklan